Operacja kręgosłupa – czy zawsze pomaga

Bóle i choroby kręgosłupa są bez wątpienia współczesną chorobą cywilizacyjną. Dotyka ona coraz większej liczby osób, zarówno pracujących fizycznie, jak i wykonujących pracę przy biurku lub w długotrwałej pozycji stojącej.

Dolegliwości kręgosłupa znacząco zmniejszają komfort życia, utrudniają wykonywanie codziennych czynności, a zaniedbane i nieleczone mogą, z czasem, utrudnić szybkie wyleczenie. Jeśli ból kręgosłupa jednak nie ustępuje, należny przeprowadzić odpowiednią diagnostykę (wywiad, badanie fizykalne, badanie mechaniczne kręgosłupa oraz obrazowe). W kolejnym etapie decyduje się o rodzaju terapii. Najprostszą metodą są leki przeciwbólowe – ale jest to metoda niespecyficzna i może wiązać się z wystąpieniem objawów niepożądanych. Dalej jest fizjoterapia – jej najskuteczniejszą formą jest metoda McKenzie. Gdy fizjoterapia również nie pomaga, można zastosować iniekcje zewnątrzoponowe, przezotworowe pod kontrolą rtg, z podaniem kontrastu (jest to swego rodzaju alternatywa dla zabiegu operacyjnego). Zdarza się jednak, w niewielkim odsetku przypadków, że konieczna może być operacja. Tu badania pokazują, ze rozwój technik endoskopowych, mikroskopowych, wiąże się z mniejszym ryzykiem powikłań pooperacyjnych.

 Operacja kręgosłupa – tak czy nie?

 Pamiętajmy, że operacje kręgosłupa wiążą się z ryzykiem np. braku poprawy, pogorszenia dolegliwości lub wręcz wystąpienia poważnych powikłań (zakażenie, krwotok itp). Stąd wziął się rozwój (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) technik małoinwazyjnych, których celem jest uniknięcie operacji.

 Kiedy operacja nie przyniesie pozytywnych efektów? Z pewnością nie pomoże w przypadku, kiedy nawet po jej przeprowadzeniu nie zmienimy szkodliwych nawyków. Jeśli będziemy nadal prowadzić mało aktywny tryb życia, nie zadbamy o odpowiednią postawę, szczególnie siedząca w czasie pracy i wykonywania codziennych czynności, nie zadbamy o prawidłowa wagę ciała, wówczas ból może powrócić, a kolejna operacja często wiąże się z brakiem poprawy, a wręcz z pogorszeniem dolegliwości.

 Istotną sprawą przed planowanym zabiegiem operacyjnym jest odpowiednia kwalifikacja do zabiegu (czyli wykonanie diagnostyki nie tylko obrazowej, ale także mechanicznej oraz np. iniekcji zewnątrzoponowych, mających na celu potwierdzenie rozpoznania).

 Jest szereg metod operacyjnych, w zależności od rodzaju patologii w kręgosłupie. Celem tych operacji jest np. usuniecie przepukliny krążka międzykręgowego, ustabilizowanie kręgosłupa na pewnym poziomie, zmniejszenie dolegliwości związanych ze stenoza kręgosłupa itp.

 Nie podejmujmy decyzji pochopnie

 Każdy zabieg niesie ze sobą ryzyko powikłań, które należy wziąć pod uwagę. Nie warto zaczynać leczenia od najbardziej skomplikowanej i inwazyjnej formy terapii. Pamiętajmy, że istotą leczenia jest odpowiednia diagnostyka. Najważniejsze – zadbajmy o to, byśmy stali się wzorem dobrych nawyków ruchowych dla naszych dzieci.

Opublikowany w Blog