MECHANICZNA DIAGNOZA I TERAPIA

MECHANICZNA DIAGNOZA I TERAPIA (MDT) / METODA MCKENZIE

 

W latach pięćdziesiątych Robin McKenzie, fizjoterapeuta z Nowej Zelandii, rozwinął metodę mechanicznej diagnostyki i terapii w niespecyficznych bólach kręgosłupa. Okazuje się, że w przypadku 80% bólów pleców i szyi nie można wykazać wyraźnej przyczyny. Fakt ten wywołuje obecnie ogromne zamieszanie w świecie medycznym. Dlatego też tak uporczywie poszukuje się patologiczno-anatomicznej przyczyny tej jednej z częstszych dolegliwości współczesnego świata. To właśnie te niespecyficzne dolegliwości bólowe szyi i pleców są w centrum zainteresowania metody McKenzie. Zarówno diagnoza jak i terapia w metodzie McKenzie nie opiera się na modelu patologiczno-anatomicznym, ale na innej klasyfikacji, opartej na objawach występujących u pacjenta. Po stwierdzeniu jakie czynniki mechaniczne wpływają na dolegliwości pacjenta można ustalić zestaw ćwiczeń oraz porady dla codziennego życia. Celem tego podejścia jest uniezależnienie pacjenta od terapii i terapeuty oraz zmniejszenie ryzyka nawrotów.