Iniekcje dostawowe

Ból w okolicy stawu może być spowodowany przez stan zapalny torebki stawowej. W celu zmniejszenia dolegliwości lekarz specjalista może zaproponować iniekcję dostawową.Na tej stronie przedstawiono co ta terapia obejmuje.

STAN ZAPALNY TOREBKI STAWOWEJ

W organizmie znajduje się wiele stawów (biodrowy, kolanowy, barkowy itp.), które stanowią „zawiasy” pomiędzy dwiema kośćmi. W skład stawu wchodzą ponadto chrząstki stawowe wyścielające powierzchnie kostne. Umożliwiają one płynny ruch kości względem siebie, który jest wspomagany przez znajdujący się wewnątrz stawu płyn maziowy. Staw jest otoczony przez torebkę stawową zbudowaną z tkanki łącznej, mogącą ulec stanowi zapalnemu. Wówczas lekarz specjalista może wykonać iniekcję dostawową.

Metoda ta obejmuje dwie składowe:

 Diagnostyczną:

 W celu zdiagnozowania czy źródłem twojego bólu jest stan zapalny torebki stawowej podaje się lek znieczulenia miejscowego, który chwilowo eliminuje ból.

Terapeutyczną:

Jeśli stwierdzono, że przyczyną dolegliwości bólowych jest określony staw lekarz specjalista poda do niego kortykosteroidy. Dzięki zmniejszeniu bólu będziesz w stanie rozpocząć ćwiczenia poprawiające funkcję stawu.

PRZEBIEG PROCEDURY

                        

Początkowo skóra badanej okolicy zostaje zdezynfekowana. Przy pomocy cienkiej igły, pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego, do stawu zostaje podany najpierw środek kontrastowy (Omnipaque) w celu stwierdzenia prawidłowego położenia igły w stawie, a następnie wyłącznie środek znieczulający (Lignokaina 2%), jeśli jest to procedura diagnostyczna. Natomiast w przypadku terapii stawu zostanie podana mieszanka środka znieczulenia miejscowego (Lignokaina 2%) i kortykosteroidu (Dexamethason 10mg).

CZAS TRWANIA PROCEDURY

Około 15 minut.

INFORMACJE OGÓLNE

Dalsze informacje o potencjalnym ryzyku oraz efektach ubocznych znajdziecie Państwo na Naszej stronie internetowej w zakładce „Dla Pacjenta” w sekcji „Po wizycie”.