Skąd się bierze ból kręgosłupa?

Istnieje wiele przyczyn bólu kręgosłupa. Ogólnie przyczyny można podzielić na mechaniczne i niemechaniczne. 

Istnieje wiele przyczyn bólu kręgosłupa. Ogólnie przyczyny można podzielić na mechaniczne i niemechaniczne. Przyczyny mechaniczne to te, które wiążą się ze zmianami w strukturze tkanek kręgosłupa i są one najczęstsze. Natomiast niemechaniczne przyczyny obejmują nowotwory, zmiany zapalne związane np. z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zmiany zapalne sąsiadujących z kręgosłupem stawów np. stawów krzyżowo-biodrowych, barku, zapalenie szpiku i kości, urazy mięśni itp. Wśród tej drugiej grupy przyczyn mogą znaleźć się dolegliwości spowodowane problemami mięśniowymi, takimi jak słabość lub zbytnie napięcie mięśni pleców. Są to problemy mające swoje przyczyny w niezdrowym stylu życia, nieprawidłowej postawie ciała, stresie czy braku aktywności fizycznej. Dla kręgosłupa zbyt napięte mięśnie stanowią dodatkowe obciążenie mogące powodować ból lub jego deformację. Zbyt słabe z kolei nie zapewniają mu koniecznej stabilizacji, ponieważ kręgosłup, w żaden sposób nieodciążony przez mięśnie, narażony jest na o wiele większy wysiłek, prowadzący z kolei do wad jego struktury. Choroby kręgosłupa, takie jak zmiany zwyrodnieniowe czy dyskopatie, bywają efektem wyżej wspomnianych problemów mięśniowych, do których z biegiem lat dochodzą pozachorobowe przyczyny, takie jak naturalne starzenie się krążków międzykręgowych. Zmiany chorobowe w kręgosłupie z oczywistych względów będą powodować jego ból, tak samo jak urazy fizyczne, wywołane gwałtownym wysiłkiem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Kręgosłup będzie również bolał ze względu na reumatoidalne zapalenie stawów lub wady wrodzone, ból może być także wywołany zmianami nowotworowymi, chorobami nerek, trzustki lub jajników, wadami zgryzu, nadciśnieniem, a nawet negatywnym nastawieniem do świata. Ostatnia przyczyna jest wyjątkowo ciekawa, ponieważ eksperci twierdzą, że pesymiści o wiele częściej cierpią na ból kręgosłupa, niż optymiści. Samo nastawienie psychiczne nie jest w tym przypadku najważniejsze, ale jego efekty w postaci postawy ciała już tak. Otóż pesymiści więcej się garbią oraz pochylają głowę, a także częściej powłóczą nogami i opuszczają ramiona wzdłuż tułowia, co nie pozostaje bez negatywnego wpływu na stan kręgosłupa.

Opublikowany w Blog