Kiedy wskazany jest zabieg operacyjny kręgosłupa?

Siedzący tryb życia, wielogodzinna praca przed komputerem, wieloletnie złe nawyki prowadzące do zaburzeń postawy, brak aktywności ruchowej czy wrodzone i genetycznie uwarunkowane zmiany anatomiczne sprzyjają powstawaniu zmian patologicznych i występowaniu bólu kręgosłupa.

Siedzący tryb życia, wielogodzinna praca przed komputerem, wieloletnie złe nawyki prowadzące do zaburzeń postawy, brak aktywności ruchowej czy wrodzone i genetycznie uwarunkowane zmiany anatomiczne sprzyjają powstawaniu zmian patologicznych i występowaniu bólu kręgosłupa. Bardzo często zdarza się również, że problem ten jest bagatelizowany, niezdiagnozowany trwa latami, a decyzja o wizycie u lekarza jest odwlekana w czasie. Często dochodzi do stopniowego pogorszenia stanu zdrowia i w efekcie do utrudnienia wykonywania nawet najprostszych czynności. Ból kręgosłupa może mieć wiele przyczyn i różnorakie pochodzenie, dlatego niezwykle ważne jest postawienie odpowiedniej diagnozy oraz dokładne ustalenie źródła problemu.

Choć operację kręgosłupa wykonuje się w ostateczności i tylko w przypadku niewielkiej ilości schorzeń, istnieje kilka sytuacji, w których konkretny zabieg chirurgiczny jest niezbędny. Wśród najczęstszych problemów, które wymagają chirurgicznej interwencji lekarza znajdują się deformacje kręgosłupa, w tym skolioza, choroby zwyrodnieniowe stawów prowadzące do utraty ich funkcji, następstwa urazów mechanicznych kręgosłupa, groźby porażenia z powodu ucisku nerwów lub rdzenia, a także niektóre przypadki kręgozmyku i niecofające się przepukliny krążkowe. Dodatkowo objawami, które mogą być przyczyną podjęcia decyzji o operacji są świeże niedowłady ruchowe lub czuciowe, osłabienie funkcji mięśni kończyn dolnych, zaburzenie czucia powierzchniowego, dysfunkcje zwieraczy oraz bardzo silny zespół bólowy z promieniowaniem do kończyn dolnych niereagujący na leczenie mniej inwazyjne .

Wybór metody chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa zależy przede wszystkim od rodzaju i postępu choroby, a także od ogólnej kondycji pacjenta. Lekarz specjalista po przeprowadzeniu szeregu badań oraz określeniu źródła problemu decyduje o tym, jaka forma zabiegu będzie najskuteczniejsza oraz czy operacja będzie miała charakter inwazyjny, czy małoinwazyjny. Wśród zabiegów chirurgicznych, które są powszechnie przeprowadzane u pacjentów z różnego rodzaju schorzeniami kręgosłupa można wyróżnić: nukleoplastykę, wertebroplastykę, mikrodiscektomię lędźwiową oraz endoskopowe i mikrochirurgiczne usunięcie dysku lędźwiowego. Należy pamiętać, ze operacja kręgosłupa wiąże się z rożnego stopnia ryzykiem m.in. brakiem zmniejszenia dolegliwości bólowych po zabiegu, a czasem ich pogorszeniem. Ostatnie badania wskazują, ze najpierw należy wykorzystać wszelkie możliwości nieinwazyjne lub małoinwazyjne (m.in. iniekcje zewnątrzoponowe lub przezotworowe), zanim podejmie się decyzję o zabiegu operacyjnym..

 

Opublikowany w Blog